Litania chorych
Dodane przez Krzysztof dnia 02 grudzień 2005 15:21
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boże, który stworzyłeś człowieka, na swój obraz i swoje podobieństwo, zmiłuj się nad nami.
Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył
Boże, który uczyniłeś nas swoimi synami i córkami
Boże, który chcesz nas doprowadzić do całej pełni Twojego życia
Boże, który stworzyłeś rozmaite lekarstwa i zioła dla leczenia naszych chorób
Boże, który chcesz nas oczyścić przez cierpienia, jak złoto w ogniu
Panie Jezu, który sam przeszedłeś przez całą trwogę i ból konania
Panie Jezu, który przed uzdrowieniem pytałeś o wiarę
Panie Jezu, który uzdrawiałeś skruszonych w sercu
Panie Jezu, który wysłuchałeś matkę kananejską, proszącą Cię o zdrowie córki
Panie Jezu, który przywróciłeś do zdrowia teściową Piotra
Panie Jezu, który jednym słowem uzdrowiłeś sługę setnika
Panie Jezu, który powiedziałeś do sparaliżowanego: Wstań i chodż
Panie Jezu, który uzdrowiłeś kobietę 12 lat cierpiącą na krwotok
Panie Jezu, który chromemu od 38 lat na nowo dałeś zdolność chodzenia
Panie Jezu, który przywracałeś wzrok niewidomym od urodzenia
Panie Jezu, który sprawiałeś, że głusi znowu słyszeli
Panie Jezu, który niemym usta otwierałeś
Panie Jezu, który wyrzucałeś złe duchy, uzdrawiałeś opętanych i epileptyków
Panie Jezu, który wskrzesiłeś młodzieńca z Naim, jedynego syna wdowy
Panie Jezu, który zbudziłeś do nowego życia córkę Jaira, przełożonego synagogi
Panie Jezu, który płakałeś po śmierci przyjaciela Łazarza i wyprowadziłeś go z grobu
Panie Jezu, który czekałeś na wdzięczność uzdrowionych 10 trędowatych
Panie Jezu, który uzdrawiałeś zarówno Żydów jak i pogan
Panie Jezu, który uzdrawiałeś także w szabat
Panie Jezu, którego prześladowano za Twoje uzdrowienia
Panie Jezu, który wierzącym obiecałeś zmartwychwstanie i życie wieczne w niebie
Panie Jezu, który dałeś nam wzór miłosiernego Samarytanina
Panie Jezu, który jesteś mężem boleści i znasz nasze słabości z własnego doświadczenia

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módlmy się: Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam tajemniczą wartość cierpienia. Wysłuchaj prośby naszych chorych braci i sióstr, aby zawsze pamiętali, że należą do grona ludzi szczególnie umiłowanych przez Ciebie i przez Kościół, którym obiecujesz w Ewangelii pociechę i pomoc. Niech zawsze są zjednoczeni z Twoim cierpiącym Jednorodzonym Synem, a naszym Zbawicielem - Jezusem Chrystusem, za zbawienia świata. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków.
Wszyscy: Amen